โลโก้ แอคเคาน์ติ้ง อานเซอร์                                                     English  ไทย  เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับบริษัทรับทำบัญชี แอคเคาน์ติ้ง อานเซอร์

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง อานเซอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในเดือนธันวาคม 2537 เพื่อให้บริการด้านบัญชี การเงิน การบริหาร และภาษีอากรแก่ลูกค้าด้วยนวัตกรรม และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญ ในวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดผู้บริการรับทำบัญชี การเงิน การบริหาร และภาษีอากร สร้างความก้าวหน้าให้ธุรกิจ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการทำบัญชี การเงิน
  ลูกศร ถ้าคุณคือเจ้าของกิจการ
     1. การมีระบบบัญชี การเงินที่ดี ทำให้การบริหารงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ
     2. สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของกิจการ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
     3. ลดความเสี่ยงภาษีไม่ถูกต้องและค่าปรับทางภาษี
     4. ผู้บริหารของกิจการมีข้อมูล และเวลามากขึ้นที่จะ วางแผน และตัดสินใจเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและ กำไรในอนาคต
  ลูกศร ถ้าคุณคือผู้บริหาร ผู้นำองค์กร
     1. มีข้อมูลครบถ้วน ในการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลบัญชี การเงิน และภาษีอากร
   2. มีผู้คอยช่วยเหลือ สนับสนุน เกี่ยวกับงานด้าน ระบบ บัญชี การเงิน
  ลูกศร ถ้าคุณคือผู้ดูแลงานด้านบัญชี
     1. ทำงานได้ถูกต้องเที่ยงตรง เนื่องจากมีที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำในการทำงาน
     2. ทำงานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีระบบและข้อมูลทางบัญชีการเงิน การบริหารและภาษีที่ดี
ข่าวสาร บัญชี การเงิน
การจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการใช้เงินหยวนระหว่างประเทศไทยและฮ่องกง การจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการใช้เงินหยวนระหว่างประเทศไทยและฮ่องกง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand – Hong Kong Renminbi Business Forum” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมค...อ่านต่อ
รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว
กรมสรรพากรจับมือร่วมกันกับ 5 หน่วยงานรวมพลังเสรมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจรสนับสนุนนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ SMEs จัดทาบัญชีชุดเดียว วันนี้ (...อ่านต่อ
นายกสภาวิชาชีพบัญชีร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา The 2015 EFMD Global Network Asia Annual Conference นายกสภาวิชาชีพบัญชีร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา The 2015 EFMD Global Network Asia Annual Conference
ด้วยทาง  EFMD Global Network (EFMD) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายระดับนานาชาติของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาทางวิชาชีพ ทั้งทางด้านวิชาการ การบริหารธุรกิจ การบริการสาธ...อ่านต่อ

ดูข่าวสารทั้งหมด
ลูกค้าของบริษัท
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรมสรรพากร    แบงค์ชาติ    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า